تلگرام یک پیام‌رسان است که امکانات متنوعی را به کاربران خود میدهد
ربات‌های تلگرام وظیفه اتصال کاربر به سازنده ربات را در محیط تلگرام برعهده دارند.
ربات‌ها با یک URL (که توسط سازنده ربات به تلگرام معرفی شده)، با سازنده ربات در ارتباط هستند.
ارتباط ربات با کاربر نمی‌تواند توسط ربات شروع شود و حتما باید اولین بار کاربر یک ربات را Start بزند.